معرفی شبکه
   
درجهان امروز كه عصر ارتباطات و دانایی نام گرفته ، ضروری است كه مجموعه هاي علمي، تحقيقاتي بيش از هر زمان ديگر در جهت گسترش بخشيدن به حجم اطلاعات و بهينه سازي ارتباطات تلاش نمايند. اطلاع از پژوهشهاي پايه و باليني كشور در زمينه هاي ايمونولوژي،آسم و آلرژي و شناسايي محققین اين رشته ضمن پرهيز از دوباره كاريهاي متداول ، می تواند در گسترش و عمق بخشیدن به پژوهش های علمی و تسهيل ارتباط و همکاری میان اعضای هيات علمي و پژوهشگران موثر باشد .

 داشتن بانك اطلاعاتي جامع درزمینه ايمونولوژي، آسم و آلرژي  و اطلاع رسانی گسترده , سریع و روزآمد نقش موثری در معرفی پژوهش های انجام شده و دستاوردهای آن دارد. لذا فراهم آوردن منابع ومراجع اطلاعاتي مطمئن و منسجم، باعث صرفه جويي در منابع  مالي و انساني مي گردد.
 از آنجا كه تاكنون هيچ اطلاعاتي از فعاليتهاي علمی انجام شده و در دست اجرا  در زمينه ايمونولوژي , آسم و آلرژي دركشور گردآوري نشده و حتي استادان و محققان  فعال دراين رشته به خوبي شناسايي نشده اند و پژوهشگران براي دسترسي به اطلاعات و استفاده از تجارب فعاليتهاي انجام شده در ايران و عدم تكرار موضوعات، دسترسي به هيچ منبع جامع و متقن ندارند , لذا داشتن يك بانك اطلاعاتي جامع در اين زمينه ضروری است و اين طرح مقدمه اي براي تاسیس آن خواهد بود.

بانک اطلاعاتی فوق  می تواند به عنوان محل موضوع شناسي و مدخل يابي درحوزه ايمونولوژي، آسم و آلرژي , اطلاع رساني منسجم و روز آمد از پژوهشها و فعالیت های آموزشی , کادرهای تخصصی فعال و ارتباط علمی استادان , محققان و متخصصان مربوط  باشد .
 
 .......................................
.......................................
نقشه سایت
.......................................
19 / آذر / 1397
.......................................
دفعات بازدید از سایت :
8773