فارسی | انگلیسی امروز :  29 / مرداد / 1397
تصاویر مرتبط
اخبـــار
 
5 / تیر / 1395
سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی
بیشتر

 
چشم انداز :
این شبکه می کوشد با استفاده از امکانات و ظرفیت های علمی و فنی موجود , تقویت ارتباطات و همکاری های آموزشی و پژوهشی , ایجاد و ترویج دستاوردهای علمی و فناوری پیشرفته در زمینه ایمونولوژی , در ارتقای سلامت و فرهنگ علمی در جامعه و توسعه متوازن و پایدار کشور مشارکت داشته باشد .
شبکه ایمونولوژی پایه و بالینی کشور , مجموعه ای از واحدهای فعال علمی و تحقیقاتی است که به منظور توسعه و هماهنگی در برنامه ریزی , هدایت و نظارت بر فعالیت های پژوهشی پایه , کاربردی و توسعه ای ایجاد شده است .
Home page
 .......................................
.......................................
نقشه سایت
.......................................
دفعات بازدید از سایت :
8625
.......................................